Start    Jantar    Wystawy    Targi    Galeria    Szlaki bursztynowe    Biżuteria    Stowarzyszenie    Współpraca
Serce przyrody dla Rabki
EUROPEJSKIE SZLAKI BURSZTYNOWE
Bursztyn w przyrodzie i kulturze Europy


Barbara Gronuś-Dutko - PROJEKT PREZENTACJ MULTIMEDIALNEJ

"EUROPEJSKIE SZLAKI BURSZTYNOWE
Bursztyn w przyrodzie i kulturze Europy"


"Szlaki naturalnego bursztynu dorzecza Wisły"

Pierwsza wersja prezentacji "EUROPEJSKIE SZLAKI BURSZTYNOWE - Bursztyn w przyrodzie i kulturze Europy" była przygotowana na Konferencję Miast Partnerskich "Cztery kraje - jedna Europa", która odbyła się w Rabce-Zdroju w dniach 17-19 lipca 2009 roku. Następne wersje, opracowywane przez autorkę, to kolejne kompozycje fotografii i animacji, które zmieniając się jak w kalejdoskopie, ilustrują wybrane wątki opowieści o bursztynie bałtyckim.

Temat podjęła artystka, która od 35 lat odkrywa i przedstawia niepowtarzalną urodę każdej bryłki naturalnego bursztynu bałtyckiego. Jest artystą plastykiem, fotograficzką, bursztynniczką, założycielką "Stowarzyszenia "Bursztynowa Planeta JANTAR".

Barbara Gronuś-Dutko fotografiami opowiada o bursztynie oraz "o wędrówkach bursztynu i po bursztyn". Szereg impresji prezentuje genezę, niezwykłe właściwości oraz kolejne etapy przemieszczania kopalnej żywicy w dziejach geologicznych. Podobnie zasygnalizowane jest znaczenie "złota północy" w życiu dawnych i współczesnych Europejczyków, jak też mieszkańców innych kontynentów W przeglądzie zagadnień szczególnie ewoluuje temat:

TURYSTYCZNE SZLAKI BURSZTYNOWE XXI WIEKU
- szkic o współczesnych wędrówkach łączących Europę pod hasłem bursztyn.

W prezentacji pojawiają się fotograficzne wizytówki niektórych bursztynowych zabytków, zbiorów muzealnych, Galerii Sztuki i miejsc "bursztynowych wydarzeń" istniejących na: Wybrzeżu polskim od Pucka po Stegnę, w dorzeczu Wisły, wzdłuż Drogi Krajowej nr 7 oraz innych pobliskich tras komunikacyjnych wiodących z północy na południe.

Postulowana DROGA BURSZTYNOWA - SUCCINITE ROAD - łącząca 4 szczególne miasta Polski: GDAŃSK - WARSZAWĘ - KRAKÓW - RABKĘ może być kolejnym traktem turystycznym widocznym w zagęszczającej się w wieku XXI europejskiej sieci "szlaków bursztynowych". Droga ta jest częścią międzynarodowej drogi S77, która zaczyna swój bieg w Pskowie, biegnie przez Estonię, Łotwę, Litwę, Kaliningrad, Polskę, Słowację i Węgry - do Budapesztu.

Kamieniami milowymi na tym szlaku może być sieć obiektów o nazwie "Planeta JANTAR", posiadających zarówno ekspozycje odmian naturalnego bursztynu, jak i przyrodnicze biblioteki multimedialne. Wykorzystując ideę połączenia świata natury, który zachował się w bursztynie, z naturą obecnie nas otaczającą, obiekty te stwarzałyby możliwość trwałej współpracy naukowej i informacyjnej. Mając do dyspozycji współczesną technikę mogłyby spełniać ważną rolę edukacji ekologicznej.

W Rabce-Zdroju, uzdrowisku na skraju Gorczańskiego Parku Narodowego, lub w innym miejscu w tym rejonie, na południe od Krakowa - artystka pragnie stworzyć Centrum Edukacji Przyrodniczej "Planeta JANTAR" z multimedialną biblioteką przyrodniczą, zwieńczone artystyczną, leczniczą "Komnatą Bursztynową XXI wieku". Mogłoby to być jednocześnie centrum leczenia naturalnego. Sale do muzykoterapii, chromoterapii, arteterapii itp.

Projekt Stowarzyszenia "Bursztynowa Planeta Jantar" przewidywał odtworzenie w naturze "lasu bursztynodajnego" - założenie nowego ogrodu botanicznego. Miały w nim rosnąć rośliny z rodzajów oznaczonych - na podstawie szczątków zatopionych w bursztynie - przez badaczy żywicodajnych lasów porastających 40 milionów lat temu górzysty ląd zwany Fennoskandią, macierzysty ląd bursztynu bałtyckiego.

* * *

Na wielu kadrach prezentacji widoczne jest SERCE wykonane przez Barbarę Gronuś-Dutko z bryłki pięknego bursztynu. Ma ono symbolizować "Bursztynowe Serce Przyrody" - logo Stowarzyszenia "Bursztynowa Planeta JANTAR", propagującego naturalny bursztyn bałtycki - jantar, jako część dziedzictwa przyrodniczego.

Utrwalanie obrazów dokumentujących szczegóły wnętrza, kształt inkluzji organicznych, strukturę powierzchni indywidualnych bryłek bursztynu, które nieuchronnie ulegają procesom wietrzenia, pomaga w dostrzeżeniu i poznawaniu ciągłości przyrody.

Uważnie spoglądając w Przeszłość, także dygitalizując dostępne zbiory bursztynu bałtyckiego, mamy szansę docenić bogactwo otaczającego nas świata roślin, zwierząt i minerałów oraz umiejętnie dokumentować i skutecznie chronić go na miarę naszych ogromnych przecież możliwości.

Alicja Pielińska

SZLAKI NATURALNEGO BURSZTYNU DORZECZA WISŁY

. Puck
Muzeum Ziemi Puckiej

. Gdynia
Muzeum Miasta Gdyni

. Gdynia-Orłowo
Zespół Szkół Plastycznych

. Kartuzy
Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera

. Gdańsk
Muzeum Archeologiczne
Muzeum Bursztynu - Oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
Międzynarodowe Targi Gdańskie AMBERIF i AMBERMART
Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku

. Jantar
Muzeum Bursztynu w Szkole Podstawowej
Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu

. Malbork
Muzeum Zamkowe

. Elbląg
Muzeum Archeologiczno - Historyczne

. Toruń
Muzeum Archeologiczne
Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Muzeum Podróżników im. Tony'ego Halika Oddz. Muzeum Okręgowego w Toruniu
Pracownia Bursztynu rodziny Popkiewiczów

. Łomża
Muzeum Północno-Mazowieckie

. Warszawa
Muzeum Farmacji - Oddział Muzeum Warszawy
Muzeum Ziemi PAN
Państwowe Muzeum Archeologiczne
Państwowe Muzeum Etnograficzne

. Kraków
Muzeum Archeologiczne
Muzeum Etnograficzne
Muzeum Przyrodnicze ISiEZ PAN
Skarbiec Katedry na Wawelu
Zamek Królewski na Wawelu

PROPOZYCJE

. Rabka-Zdrój - Miasto Dzieci Świata

. Skawa - Wysoka

. Maków Podhalański

. Sucha Beskidzka