Start    Jantar    Jantaroterapia    Wystawy    Targi    Galeria    Szlaki bursztynowe    Biżuteria    Stowarzyszenie    Współpraca
Bursztyn Bialy

JANTAR
Bursztyn bałtycki  / Baltic amber
Sukcynit

www.facebook.com/Planeta.JANTAR
Planeta_Jantar@onet.pl
amber@jantar-planet.eu

Czerwone_SERCE

Odmiany bursztynu w Polsce i na świecie

Specyfika bursztynu bałtyckiego / jantaru

Odmiany bursztynu bałtyckiego / sukcynitu / jantaru

Klasyfikacja bursztynu w Polsce - MSB

1. BURSZTYN BAŁTYCKI NATURALNY - JANTAR

"Bursztyn bałtycki (sukcynit) naturalny - kamień poddany jedynie obróbce mechanicznej (na przykład szlifowanie, cięcie,  toczenie, polerowanie) bez jakichkolwiek zmian naturalnych właściwości"
Bursztyn naturalny jest bursztynem "żywym" (dojrzewającym) i ta cecha odróżnia go od bursztynu modyfikowanego, który jest obecnie używany do produkcji biżuterii oraz nadaje mu zdolność pozytywnego wpływu na ludzkie zdrowie.
Bursztyn bałtycki wyróżnia się dzięki rozległej gamie kolorów i różnorodności zwietrzeliny - "kory".  Są to jakby "linie papilarne" bursztynu. Procesy wietrzenia w naturalny sposób wzbogaciły jego urodę.
Każda bryłka naturalnego bursztynu wymaga ręcznej i bardzo żmudnej pracy, aby wydobyć  z niej całe niepowtarzalne piękno.

2. BURSZTYN MODYFIKOWANY

"Bursztyn bałtycki (sukcynit) modyfikowany - kamień poddany obróbce termicznej lub ciśnieniowej powodującej zmianę właściwości fizycznych, między innymi stopnia przezroczystości i barwy lub w podobnych warunkach kształtowany z jednej bryłki, wcześniej przyciętej do zamierzonych rozmiarów."

Bursztyn modyfikuje się w autoklawach np. http://www.kapex.pl/?ab-3-kap,107
Bursztyn po modyfikacji w autoklawie jest utwardzony i obrabiany mechanicznie.

"Żadna odmiana uzyskana w sposób sztuczny nie zastąpi pięknych, naturalnych odmian bursztynu, w których skupienia pęcherzyków gazu i różne odcienie barw tworzą w bryłkach piękne i tajemnicze krajobrazy ."
dr Krystyna Leciejewicz

Certyfikaty Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników

https://www.amber.org.pl/
https://www.amber.org.pl/laboratorium


Mozaika różnych odmian bursztynu bałtyckiego

Mozaika różnych odmian na dole podstrony JANTAR